חזון עלי שיח

  • להביא לשילוב אמיתי של בוגרים עם מוגבלויות בתוך הקהילה.
  • לפתח כלים ותכניות שיסייעו לבוגרים עם מוגבלויות להגיע לקידום אישי ולעצמאות מקסימלית.
  • לקדם בעלי צרכים מיוחדים ולהפוך אותם מנטל על החברה, למצב בו הינם נכס עבור החברה ומדד לאיכותה.
  • להוביל פריצות דרך לבוגרים עם מוגבלויות בעולם הדתי-חרדי. לאפשר להם לבוא בברית הנישואין, להשתלב בלימודים אקדמאיים ועוד.
  • לעבוד תוך שיתוף פעולה מלא עם משפחתם הטבעית של המטופלים. סיוע במיצוי זכויות מול גורמי ממשל.
  • לתת מעטפת כוללת ומקיפה של כלל השירותים הנדרשים לילד ולבוגר עם מוגבלות, בכל התחומים: דיור, משפחה, עבודה, חברה, שעות פנאי.
  • להוביל שינוי עמדות בחברה הישראלית כלפי אוכלוסיית בעלי הצרכים המיוחדים, וליצור סביבה מקבלת שתאפשר לקבל את השונה והאחר ממקום של כבוד.