אין שונה – יש שווה

יום עיון למשפחות של ילדים עם צרכים מיוחדים במטרה לשפר את ההתמודדות האישית של בני הבית