המומים וכואבים את לכתה בטרם עת של החניכה האהובה רוחמה רוזן ע"ה 

שנקטפה מאיתנו בחטף באסון תאונת הדרכים בקו 304 ממודיעין לירושלים. ת.נ.צ.ב.ה