לדעת – הכירו פעילות להקת הקצב

  http://www.ladaat.info/article.aspx?artid=17880

 

34-382

http://www.ladaat.info/article.aspx?artid=17880